กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > รายการจองหลักสูตรอบรม

***เลือกประเภทการจองอบรม***
ท่านเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ตะกร้าสินค้า :  
0
  รายการ
   ลำดับ วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่ ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี จำนวน อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT)
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
1 ระหว่างวันที่ 8 มิ.ย.-21 ก.ย. 67 09.00-16.30 น.  โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant : CTA รุ่นที่ 4 
 
 

 
ชำระหลังวันที่ 20 พ.ค. 67
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) 64000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) 69000.00 บาท

ชำระภายในวันที่ 20 พ.ค. 67
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) 54000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) 59000.00 บาท


12:30 1:0 136:30 12:30 137:30 54,000.00 59,000.00
*ราคานี้เป็นราคามาตรฐาน เมื่อทำการจองหากผู้เข้าอบรมเป็นสมาชิก ราคาอาจลดลงเนื่องจากมีส่วนลดสำหรับสมาชิก