กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง รุ่นที่ 1/67

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง รุ่นที่ 1/67
รหัสหลักสูตร : 67-D1-009
วัน/เวลา : พ.19 มิ.ย.67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณศิริรัฐ โชติเวชการ
                      ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม
                      คุณวริน สินาโรจน์
                      คุณปภัสสร เลิศสกุลบรรลือ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 799.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 1,199.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
4:30 0:0 1:30 4:30 1:30
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม