กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > อสังหาริมทรัพย์ ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและภาษีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

อสังหาริมทรัพย์ ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและภาษีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
รหัสหลักสูตร : 67-W1-004
วัน/เวลา : อา. 17 มี.ค. 67 09.00-17.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : นายสุรพล วัฒนโยธิน
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,700.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,100.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
7:0 0:0 0:0 7:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม