กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Digital transformation accounting และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

Digital transformation accounting และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 และจรรยาบรรณวิชาชีพ
รหัสหลักสูตร : 67-W1-003
วัน/เวลา : ส. 16 มี.ค. 67 09.00-17.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : นายศุภโชค ชุติมากุลทวี
                      น.ส.ธัญพร อธิกุลวริน
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,700.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,100.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 1:0 0:0 7:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม