กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > วุฒิบัตรนักบัญชียุคดิจิทัล (Certificate of Digital Accountant) รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรที่ 5)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

วุฒิบัตรนักบัญชียุคดิจิทัล (Certificate of Digital Accountant) รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรที่ 5)
รหัสหลักสูตร : 67-A1-015
วัน/เวลา : อ. 30 เม.ย. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์
                      คุณสรญา เชาวนสุนทรพงษ์
                      คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม
                      คุณวัทธยา พรพิพัฒน์กุล
                      คุณสุเทพ กันมะโน
รายละเอียดหลักสูตร :
หัวข้อ People Transformation
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 5,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 6,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม