กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > เข้าใจ และฝึกปฏิบัติกับ J Sox รุ่นที่ 1/67

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

เข้าใจ และฝึกปฏิบัติกับ J Sox รุ่นที่ 1/67
รหัสหลักสูตร : 67-G1-017
วัน/เวลา : พ.-พฤ. 17-18 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณเดชา ศิริสุทธิเดชา CIA, CPIA
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 5,400.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 6,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 0:0 12:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม