กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบปฏิบัติการ Unix(หลักสูตรที่ 2)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบปฏิบัติการ Unix(หลักสูตรที่ 2)
รหัสหลักสูตร : 67-B1-014
วัน/เวลา : อ. 3 ธ.ค. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์พิรุฬน์ กิตติเดชปรีชา
รายละเอียดหลักสูตร :
หลักสูตรนี้จะบรรยายในเรื่องของการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปใน ระบบปฏิบัติการ Unix โดยเน้นวิธีปฎิบัติเป็นหลัก
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,800.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 3,300.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม