กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบปฏิบัติการ Windows และ Microsoft SQL(หลักสูตรที่ 1)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การตรวจสอบการควบคุมทั่วไประบบปฏิบัติการ Windows และ Microsoft SQL(หลักสูตรที่ 1)
รหัสหลักสูตร : 67-B1-013
วัน/เวลา : จ. 2 ธ.ค. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์กษิภัท ธนิตธนาคุณ
รายละเอียดหลักสูตร :
หลักสูตรนี้จะบรรยายในเรื่องของการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปใน ระบบปฏิบัติการWindows และ Microsoft SQL โดยเน้นวิธีปฎิบัติเป็นหลัก
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,800.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 3,300.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม