กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > หลักการสำคัญของการรวมธุรกิจและการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยม และหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

หลักการสำคัญของการรวมธุรกิจและการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยม และหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
รหัสหลักสูตร : 67-H1-011
วัน/เวลา : ส. 25 พ.ค. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณวันดี ลีวรวัฒน์
                      คุณเพ็ญทิพย์ ศิระธนารัณฑ์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 3,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม