กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Update TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

Update TFRS for NPAEs (ปรับปรุง 2565)
รหัสหลักสูตร : 67-W1-001
วัน/เวลา : ส. 17 ก.พ. 67 09.00-17.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณภาคภูมิ วณิชธนานนท์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,700.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 1,700.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 1:0 7:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม