กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic Level รุ่นที่ 1/67

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic Level รุ่นที่ 1/67
รหัสหลักสูตร : 67-B1-007
วัน/เวลา : พ. 12 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์พันธ์ชนก ทองใบ อาจารย์ธีรพงศ์ กิตติมานะสกุล
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21(อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,600.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 3,100.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 0:0 3:0 3:0 3:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม