กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > วุฒิบัตรนักบัญชียุคดิจิทัล (Certificate of Digital Accountant) รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรเต็ม 5 วัน)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

วุฒิบัตรนักบัญชียุคดิจิทัล (Certificate of Digital Accountant) รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรเต็ม 5 วัน)
รหัสหลักสูตร : 67-A1-010
วัน/เวลา : วันที่ 21 , 26 , 29 มี.ค. , 25 และ 30 เม.ย.67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณราชิต ไชยรัตน์
                      ดร.ภมรพล ชินะจิตร
                      คุณมนทิรา ห้วยหงษ์ทอง
                      คุณกฤษฎา วรรธนะภาคิน
                      คุณปภัสสร เลิศสกุลบรรลือ
                      รศ.ดร.อุษารัตน์ ธีรธร
                      คุณภูชิต ตรีเวชวินิจ
                      คุณวิชัย สุขในใบบุญ
                      คุณพัฒน์ณรงค์ สริวัฒน์
                      คุณมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์
                      คุณสรญา เชาวนสุนทรพงษ์
                      คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม
                      คุณวัทธยา พรพิพัฒน์กุล
                      คุณสุเทพ กันมะโน
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ณ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 25,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 30,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
18:0 0:0 12:0 18:0 12:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม