กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับนักบัญชีมือใหม่

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับนักบัญชีมือใหม่
รหัสหลักสูตร : 67-E1-005
วัน/เวลา : พฤ. 18 เม.ย. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 1,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 6:0 0:0 6:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม