กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง รุ่นที่ 1/67

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง รุ่นที่ 1/67
รหัสหลักสูตร : 67-H1-009
วัน/เวลา : พฤ. 23 พ.ค. 67 09.00 - 16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์เปาวรินทร์ หวังเสถียร
                      อาจารย์ณิชา โสฬสรัตนพร
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 4,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 5,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม