กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > กรอบการบริหารความเสี่ยงด้าน COSO ESG ที่นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรไทย รุ่นที่ 1/67

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

กรอบการบริหารความเสี่ยงด้าน COSO ESG ที่นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรไทย รุ่นที่ 1/67
รหัสหลักสูตร : 67-D1-004
วัน/เวลา : พฤ.-ศ.16-17 พ.ค.67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณวารุณี ปรีดานนท์
                      ดร.สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์
                      คุณสุวิมล กุลาเลิศ
                      ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องบอลรูม 2 ชั้น 7 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท (สุขุมวิท 22)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 15,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 17,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 0:0 12:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม