กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > COSO 2013 Internal Control Certificate กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1/67

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

COSO 2013 Internal Control Certificate กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1/67
รหัสหลักสูตร : 67-D1-003
วัน/เวลา : จ.-อ.25-26 มี.ค. และ จ.-อ.1-2 เม.ย. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณสุวิมล กุลาเลิศ
                      คุณอำนวย อุทัยรังษี
                      ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
รายละเอียดหลักสูตร :
วันที่ 2-4 กรุณานำ Computer Notebook เพื่อใช้ในการทำ Workshop ด้วยค่ะ
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 25,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 28,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
24:0 0:0 0:0 24:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม