กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ความเสี่ยงทางด้านภาษีอากรที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องรู้ รุ่นที่ 1/67

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

ความเสี่ยงทางด้านภาษีอากรที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องรู้ รุ่นที่ 1/67
รหัสหลักสูตร : 67-G1-005
วัน/เวลา : ส 30 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณจรัญญา แสงสุขดี และทีม
รายละเอียดหลักสูตร :
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบวิธีปฏิบัติการเสียภาษีอากร
2. เพื่อลดความเสียหายขององค์กร เนื่องจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กฎหมายภาษีกำหนด
3. เพื่อสร้างกำไรให้ธุรกิจ เนื่องจากการประหยัดได้จากการลดความสูญเสียอันเกิดจากการทำผิดกฎหมายภาษี
4. เพื่อเสริมสร้างเทคนิคการสื่อสารที่ทรงพลัง ในบทบาทของ Partnership
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โฮเทล กรุงเทพ
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 3,400.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม