กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทาน ต้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 1/67

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทาน ต้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 1/67
รหัสหลักสูตร : 67-D1-001
วัน/เวลา : อ.-พ. 5-6 มี.ค.67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณพรหเมศร์ เบ็ญจรงค์กิจ
                      คุณวารุณี ปรีดานนท์
                      คุณประยุกต์ เจริญจรัสกุล
                      คุณวิไลพร อิทธิวิรุฬห์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องจามจุรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 15,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 19,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 0:0 12:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม