กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > รู้มาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 1/67

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

รู้มาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 1/67
รหัสหลักสูตร : 67-H1-005
วัน/เวลา : ส.29 มิ.ย. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์อารีวัยล์ เอี่ยมดิลกวงศ์
                      ดร.พิมลวรรณ ชยพรกุล
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมจัสมิน สุุขุุมวิท 23
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 3,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 0:0 3:0 3:0 3:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม