กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Workshop) รุ่นที่ 1/67

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Workshop) รุ่นที่ 1/67
รหัสหลักสูตร : 67-H1-004
วัน/เวลา : ส. 18 พ.ค. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์ศรัณย์ สุภัคศรัณย์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,800.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,300.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
5:0 1:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม