กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/67 (วิชา Risk Management)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/67 (วิชา Risk Management)
รหัสหลักสูตร : 67-C6-004
วัน/เวลา : ส. 30 มี.ค. 67 15.00 - 16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : -
รายละเอียดหลักสูตร :
หัวข้อทดสอบ วิชา Risk Management

1. Enterprise Risk (25%)
2. Strategic Risk (25%)
3. Internal Controls (25%)
4. Cyber Risk (25%)
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
7:30 0:0 0:0 7:30 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม