กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Financial Fraud: กลโกงทางการเงินใกล้ตัวกว่าที่คิด รุ่นที่ 1/67

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

Financial Fraud: กลโกงทางการเงินใกล้ตัวกว่าที่คิด รุ่นที่ 1/67
รหัสหลักสูตร : 67-G2-002
วัน/เวลา : พ. 27 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณเดชา ศิริสุทธิเดชา CIA, CPIA
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 799.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 1,199.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
5:0 1:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม