กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Comprehensive Cost Accounting รุ่นที่ 1/67

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

Comprehensive Cost Accounting รุ่นที่ 1/67
รหัสหลักสูตร : 67-F7-001
วัน/เวลา : พ.3 ก.ค. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
รายละเอียดหลักสูตร :
การเตรียมตัวเข้าอบรมออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี
1. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ Computer/ Laptop/ Tablet และ SmartPhone ในการเข้าอบรม
2.โปรดเตรียมไมโครโฟน หููฟัง และกล้อง Webcam (เปิดกล้องตลอดการอบรม)
3.ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams

หมายเหตุ
- สามารถเข้าอบรมได้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น ผู้เข้าอบรม 1 ท่าน ต่อ 1 User
- หากพบบุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม สภาวิชาชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ตั้งชื่อ display name เป็นภาษาไทยตามที่ลงทะเบียน
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม