กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบงานต่างๆ สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) รุ่นที่ 1/67

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบงานต่างๆ สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) รุ่นที่ 1/67
รหัสหลักสูตร : 67-F1-001
วัน/เวลา : ศ.5 เม.ย. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณรัตนา พฤกษาเกษมสุข
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
5:30 0:30 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม