กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit)
รหัสหลักสูตร : 67-G1-003
วัน/เวลา : ส. 14 ก.ย. 67 09.00 - 16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณบุญเกียรติ เดชะวรานนท์ และคุณมานิต พาณิชย์กุล
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,900.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม