กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : หลักการและแนวปฎิบัติ รุ่นที่ 2/67

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : หลักการและแนวปฎิบัติ รุ่นที่ 2/67
รหัสหลักสูตร : 67-G7-002
วัน/เวลา : ส. 26 ต.ค. 67 09.00 - 16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์
รายละเอียดหลักสูตร :
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม ในการเข้าอบรมออนไลน์
1. อุปกรณ์ Computer/ Laptop/ Tablet และ Smart Phone ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และกล้องได้ (เปิดกล้องตลอดการอบรม)
2. อุปกรณ์ไมโครโฟน และ หูฟัง

หมายเหตุ
- สามารถเข้าอบรมได้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น
- หากพบบุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม สภาวิชาชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สถานที่ฝึกอบรม : อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,800.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,200.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 6:0 0:0 6:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม