กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรเต็ม 3 วิชา)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/67 (หลักสูตรเต็ม 3 วิชา)
รหัสหลักสูตร : 67-C1-001
วัน/เวลา : พ-พฤ 28-29 ก.พ. และ ศ - ส 8-9 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล คุณน้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ คุณเสฏฐ์ศักดิ์ เตรียงตั้ง ดร. พุฒิสิทธิ์ ตั้งสิริหิรัญกุล
รายละเอียดหลักสูตร :
หลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการวัดระดับความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการจะเสริมศักยภาพด้านบัญชีบริหารเพื่อก้าวไปเป็นผู้บริหารระดับสูงของสายบัญชีและการเงิน ในรายวิชาดังนี้

วันที่ 28 ก.พ. 67 - วิชา Strategic Management
วันที่ 29 ก.พ. 67 - วิชา Risk Management
วันที่ 8 มี.ค. 67 - วิชา Financial Strategy 1
Financial Policy Decisions
Sources of Long-Term Fund
วันที่ 9 มี.ค. 67 - วิชา Financial Strategy 2
Financial Risks
Business Valuation

หลักสูตรเหมาะสำหรับ
- นักบัญชีบริหาร
- ผู้สอบบัญชี
- นักบัญชีที่สนใจพัฒนาตนเองสู่ CFO
- นักบัญชีและผู้ที่สนใจเข้าทดสอบ TCMA
(Thai Chartered of Management Accountants)
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 6,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 6,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
24:0 0:0 0:0 24:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม