กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > เทคนิคและวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ รุ่นที่ 1/67

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

เทคนิคและวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ รุ่นที่ 1/67
รหัสหลักสูตร : 67-B1-002
วัน/เวลา : พฤ. 14 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ดร.ปรีชา สวน
รายละเอียดหลักสูตร :
เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน สินค้าคงเหลือ เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทั้งในกิจการผลิตสินค้าและซื้อเพื่อค้าขาย หลักสูตรเทคนิคและวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ จะเป็นการเรียนรู้และตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ อาทิ มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ และมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การอบรมสัมมนา หลักสูตร เทคนิคและวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,300.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,800.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม