กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Financial Model 3 Financial Projection and DCF (Excel Workshop) รุ่นที่ 1/67

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

Financial Model 3 Financial Projection and DCF (Excel Workshop) รุ่นที่ 1/67
รหัสหลักสูตร : 67-H1-001
วัน/เวลา : อา. 24 มี.ค. 67 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์ศรัณย์ สุภัคศรัณย์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,300.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 3,800.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
4:0 0:0 2:0 4:0 2:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม