กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพหรือ Professional Accountant Certificate (PAC) รุ่นที่ 1/67

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพหรือ Professional Accountant Certificate (PAC) รุ่นที่ 1/67
รหัสหลักสูตร : 67-A6-001
วัน/เวลา : ส. 23 มี.ค. 67 13.00 - 17.00 น.
วิทยากรหลักสูตร : -
รายละเอียดหลักสูตร :
เป็นการทดสอบ 4 รายวิชา ได้แก่
1.การรายงานทางการเงิน
2.การกำกับดูแล ความเสี่ยงและจรรยาบรรณ
3.ความรู้พื้นฐานทางกฏหมายและภาษีอากร
4.การบัญชีบริหาร

การนับชั่วโมง CPD : กรณีสอบผ่าน ได้ 20 ชั่วโมง
กรณีสอบไม่ผ่าน ได้ 4 ชั่วโมง
ขอบเขตรายวิชาทดสอบ PAC >> https://bit.ly/3SgeBJ5
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) (ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
20:0 0:0 0:0 20:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม