กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การบริหารความเสี่ยง​ภาคปฏิบัติกับการประยุกต์ใช้องค์ประกอบทั้ง 5 ของ ERM รุ่นที่ 1/66

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การบริหารความเสี่ยง​ภาคปฏิบัติกับการประยุกต์ใช้องค์ประกอบทั้ง 5 ของ ERM รุ่นที่ 1/66
รหัสหลักสูตร : 66-D1-011
วัน/เวลา : จ.12 และ ศ.16 มิ.ย.66 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณวารุณี ปรีดานนท์
                      คุณสุวิมล กุลาเลิศ
                      ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
                      คุณปาริสา ภัคดุรงค์
รายละเอียดหลักสูตร :
หลักสูตรวุฒิบัตร
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 13,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 15,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 0:0 12:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม