กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 1/66

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 1/66
รหัสหลักสูตร : 66-C1-006
วัน/เวลา : จ. 19 มิ.ย.66 09.00-17.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
7:0 0:0 0:0 7:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม