กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > เทคนิคและวิธีการตรวจสอบรายได้และลูกหนี้การค้า รุ่นที่ 2/66

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

เทคนิคและวิธีการตรวจสอบรายได้และลูกหนี้การค้า รุ่นที่ 2/66
รหัสหลักสูตร : 66-B1-014
วัน/เวลา : ศ. 25 ส.ค. 66 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ดร.ปรีชา สวน
รายละเอียดหลักสูตร :
รายได้และลุกหนี้การค้า คือปัจจัยสำคัญของกิจการ ซึ่งอาจจะกระทบกับสภาพคล่องของธุรกิจ หลักสูตรเทคนิคและวิธีการตรวจสอบรายได้และลูกหนี้การค้า จะเป็นการเรียนรู้และตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการตรวจสอบรายได้และลูกหนี้การค้า, ความเสี่ยงในการตรวจสอบ, การตรวจสอบเนื้อหาสาระ การเลือกสุ่มตัวอย่าง และ การเลือกตัวอย่างลูกหนี้การค้าเพื่อการส่งหนังสือยืนยันยอด สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การอบรมสัมมนา หลักสูตร เทคนิคและวิธีการตรวจสอบรายได้และลูกหนี้การค้า
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,300.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,800.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม