กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทานต้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 2/66

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทานต้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 2/66
รหัสหลักสูตร : 66-D1-009
วัน/เวลา : อ.-พ. 20-21 มิ.ย.66 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณพรหเมศร์ เบ็ญจรงค์กิจ
                      คุณวารุณี ปรีดานนท์
                      คุณไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์
                      คุณวิไลพร อิทธิวิรุฬห์
                      คุณอนุวัฒน์ จงยินดี
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 15,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 19,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 0:0 12:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม