กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการวุฒิบัตรความรู้ของนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 :Thai Chartered Management Accountants: TCMA - Professional

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

โครงการวุฒิบัตรความรู้ของนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 :Thai Chartered Management Accountants: TCMA - Professional
รหัสหลักสูตร : 66-C1-005
วัน/เวลา : ศ.-ส.9-10,16-17,23-24,30 มิ.ย.66 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ผศ.รอ.นพ. ดร.สุมาส วงศ์สุนพรัตน์ ดร.พุฒิสิทธิ์ สิริหิรัญกุล ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย คุณประทีป พึ่งวัฒนาพงศ์ คุณน้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ คุณคณพล จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 21,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 22,400.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
35:0 0:0 0:0 35:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม