กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต รุ่นที่ 1/66

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต รุ่นที่ 1/66
รหัสหลักสูตร : 66-D1-008
วัน/เวลา : อ.-พ.13-14 มิ.ย.66 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณวารุณี ปรีดานนท์
                      ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 8,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 8,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 0:0 12:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม