กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบสากลที่นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรไทย รุ่นที่ 1/66

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบสากลที่นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรไทย รุ่นที่ 1/66
รหัสหลักสูตร : 66-D1-007
วัน/เวลา : พฤ.-ส.18-20 พ.ค.66 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณวารุณี ปรีดานนท์
                      คุณอนุวัฒน์ จงยินดี
                      คุณสุวิมล กุลาเลิศ
                      คุณวจี จิระธนชิต
                      คุณณฤดี คอศิริ
รายละเอียดหลักสูตร :
New :
- โอกาสในการศึกษาและเข้าใจ COSO ERM 2017 อย่างละเอียด
- รับวุฒิบัตรเมื่่อจบหลักสูตร
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (MBK Center)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 19,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 21,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
18:0 0:0 0:0 18:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม