กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ (CAATs)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ (CAATs)
รหัสหลักสูตร : 66-G1-053
วัน/เวลา : ส. 22 ก.ค. 66 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณวันชัย พิทักษ์กรณ์, คุณมานิต พาณิชย์กุล
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,200.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
5:0 1:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม