กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > สร้างความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด ฉบับปรับปรุง รุ่นที่ 2/66

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

สร้างความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด ฉบับปรับปรุง รุ่นที่ 2/66
รหัสหลักสูตร : 66-H1-014
วัน/เวลา : อ. 4 เม.ย. 66 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม