กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > วุฒิบัตรนักบัญชียุคดิจิทัล (Certificate of Digital Accountant) รุ่นที่ 1/66

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

วุฒิบัตรนักบัญชียุคดิจิทัล (Certificate of Digital Accountant) รุ่นที่ 1/66
รหัสหลักสูตร : 66-A1-004
วัน/เวลา : วันที่ 9 – 10, 15 – 16, 24, 31 มี.ค. 66 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : นายราชิต ไชยรัตน์
                      ดร.ภมรพล ชินะจิตร
                      นายนวชัย เกียรติก่อเกื้อ
                      นางมนทิรา ห้วยหงษ์ทอง
                      น.ส.รินรัตน์ ภาสเวคิน
                      นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน
                      น.ส.ปภัสสร เลิศสกุลบรรลือ
                      ผศ.ดร.อุษารัตน์ ธีรธร
                      นายสันติ วิทยาพิภพสกุล
                      นายภูชิต ตรีเวชวินิจ
                      ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
                      ผศ.ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์
                      นายพชร อารยะการกุล
                      นายไชยวุธ จาตุรงคกุล
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : วันที่ 9 , 24 และ 31 มีนาคม 66 ณ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 , วันที่ 10 , 15 และ 16 มีนาคม 66 ณ โรงแรม Grande Centre Point Ploenchit
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 30,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 35,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
24:0 0:0 12:0 24:0 12:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม