กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 1/66

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 1/66
รหัสหลักสูตร : 66-H1-012
วัน/เวลา : ศ.-ส. 5-6 พ.ค. 66 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
                      คุณศิริกุล อารมณ์ประเสริฐ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 5,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 5,900.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 0:0 12:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม