กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ผลประโยชน์ของพนักงานแบบพื้นฐาน รุ่นที่ 1/66

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

ผลประโยชน์ของพนักงานแบบพื้นฐาน รุ่นที่ 1/66
รหัสหลักสูตร : 66-H1-009
วัน/เวลา : อ. 13 มิ.ย. 66 09.00 - 16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
                      อาจารย์สุทีม ภัทรมาลัย
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,100.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม