กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 1/66

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 1/66
รหัสหลักสูตร : 66-H1-008
วัน/เวลา : จ.-อ. 4 -5 ก.ย. 66 09.00 - 16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์เพ็ญทิพย์ ศิระธนารัณฑ์
                      อาจารย์ศนันท์วษร ศิลปศาตร์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 5,800.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 6,300.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 0:0 12:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม