กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > TFRS 9 Workshop (เชิงปฎิบัติ) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า รุ่นที่ 1/66

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

TFRS 9 Workshop (เชิงปฎิบัติ) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า รุ่นที่ 1/66
รหัสหลักสูตร : 66-H1-007
วัน/เวลา : จ. 11 ก.ย. 66 09.00 - 16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์ยุวนุช เทพทรงวัจจ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 4,800.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 5,200.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม