กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี (Accounting Education Conference: AccEC 2023)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี (Accounting Education Conference: AccEC 2023)
รหัสหลักสูตร : 66-I7-001
วัน/เวลา : พฤ.- ศ.ที่ 20-21 ก.ค. 66 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : -
รายละเอียดหลักสูตร :
รูปแบบโครงการจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ
1) การเข้าร่วมสัมมนา
2) การนำเสนอผลงาน
(ซึ่งการนำเสนอผลงานสามารจะชำระค่าธรรมเนียมได้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตอบรับผลงานแล้ว)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,900.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 1,900.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
5:30 0:0 2:30 5:30 2:30
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม