กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/66 (วิชา Financial Strategy)

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

โครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/66 (วิชา Financial Strategy)
รหัสหลักสูตร : 66-C6-001
วัน/เวลา : ส. 1 เม.ย.66 9.00-10.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : -
รายละเอียดหลักสูตร :
หัวข้อทดสอบ วิชา Financial Strategy

1.Financial Policy Decisions (15%)
2.Sources of Long-Term Funds (25%)
3.Financial Risks (20%)
4.Business Valuation (40%)
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,000.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
7:30 0:0 0:0 7:30 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม