กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ข้อผิดพลาดจากการทำบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่ควรพลาด รุ่นที่1/66

ตารางสัมมนาประจำเดือน
ชื่อหลักสูตรสัมมนา
ด้าน
ประเภท

ข้อผิดพลาดจากการทำบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่ควรพลาด รุ่นที่1/66
รหัสหลักสูตร : 66-B1-003
วัน/เวลา : พ. 26 เม.ย. 66 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ดร.ปรีชา สวน
รายละเอียดหลักสูตร :
หลักสูตรข้อผิดพลาดจากการทำบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่ควรพลาด จะเป็นการเรียนรู้และตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี อาจจะมองข้าม นับแต่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร, ลูกหนี้การค้า, เงินที่ให้กู้ยืม, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์, รายได้และค่าใช้จ่าย รวมไปถึง ภาษีเงินได้นิติบุคคล
สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การอบรมสัมมนา ข้อผิดพลาดจากการทำบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่ควรพลาด
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,300.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,800.00 บาท
ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี
บัญชี จรรยาบรรณ อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม